Hľadaný výraz: Sdc 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach, vydal ich Pán na štyridsať rokov do ruky Filištíncov.

1

mail   print   facebook   twitter