Hľadaný výraz: Sdc 11,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Keď sa Jefte vracal do Masfy, do svojho domu, - hľa - vyšla mu v ústrety s bubienkami a v tanci jeho dcéra. Bola to jeho jedináčka; okrem nej nemal ani syna, ani dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter