Hľadaný výraz: Sdc 11,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Pripravil im mimoriadne veľkú porážku od Aroera, až ako prichádzaš do Menita - dvadsať miest - a až po Abel Keramim. Tak boli Amončania pokorení pred Izraelovými synmi.

1

mail   print   facebook   twitter