Hľadaný výraz: Sdc 11,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 A Jefte urobil Pánovi tento sľub: „Keď mi dáš Amončanov do ruky,

1

mail   print   facebook   twitter