Hľadaný výraz: Sdc 11,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Jefte ušiel pred svojimi bratmi a zdržoval sa v krajine Tob. Tu sa pridružili k Jeftemu nemajetní mužovia a vychádzali s ním na zboj.

1

mail   print   facebook   twitter