Hľadaný výraz: Sdc 11,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Tu zostúpil na Jefteho Pánov duch, pochodil po Galaáde a Manassesovi, potom sa vybral do galaádskej Masfy a z galaádskej Masfy sa obrátil proti Amončanom.

1

mail   print   facebook   twitter