Hľadaný výraz: Sdc 11,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mne krivdíš, keď sa dávaš so mnou do vojny. Pán, Sudca, dnes po práve rozsúdi medzi Izraelitmi a Amončanmi.“

1

mail   print   facebook   twitter