Hľadaný výraz: Sdc 11,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Potom Jefte šiel s galaádskymi staršími a ľud si ho ustanovil za hlavu a vodcu. Jefte prednášal všetky svoje reči pred Pánom v Masfe.

1

mail   print   facebook   twitter