Hľadaný výraz: Sdc 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Galaádčan Jefte bol udatný hrdina. Bol synom neviestky. Jefteho otcom bol Galaád.

1

mail   print   facebook   twitter