Hľadaný výraz: Sdc 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Tu povedal Adonibezek: „Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách a nohách zbieralo (zvyšky pokrmov) pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi Boh odplatil.“ A priviedli ho do Jeruzalema, kde aj zomrel.

1

mail   print   facebook   twitter