Hľadaný výraz: Sdc 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Tak Júdovci vytiahli a Pán dal Kanaánčanov a Ferezejcov do ich ruky. Porazili ich v Bezeku, na desaťtisíc mužov.

1

mail   print   facebook   twitter