Hľadaný výraz: Sdc 1,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ten muž sa odobral do krajiny Hetejcov, postavil si tam mesto a nazval ho Luza. Tak sa menuje až podnes.

1

mail   print   facebook   twitter