Hľadaný výraz: Sdc 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Po Jozueho smrti sa Izraelovi synovia opýtali Pána: „Kto z nás má vytiahnuť prvý do boja proti Kanaánčanom?“

1

mail   print   facebook   twitter