Hľadaný výraz: Rut 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Povedala jej (Noemi): „Hľa, tvoja švagriná sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom! Choď aj ty za svojou švagrinou!“

1

mail   print   facebook   twitter