Hľadaný výraz: Rut 1,2, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón; boli to Efratejčania z judského Betlehema. Prišli na Moábske polia a tam sa usadili.

1

mail   print   facebook   twitter