Hľadaný výraz: Rut 1,2, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
2 Jméno pak muže toho Elimelech, a jméno ženy jeho Noémi, jméno také dvou synů jeho Mahalon a Chelion, Efratejští z Betléma Judova; a přišedše do krajiny Moábské, bydlili tam.

1

mail   print   facebook   twitter