Hľadaný výraz: Rut 1,2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam.

1

mail   print   facebook   twitter