Hľadaný výraz: Rut 1,16-18, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 17 Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt." 18 Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.

1

mail   print   facebook   twitter