Hľadaný výraz: Rut 1,16-18, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
16 Rút jí ale odpověděla: "Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 17 Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt mě s tebou rozdělí!" 18 Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s ní, přestala ji přemlouvat.

1

mail   print   facebook   twitter