Hľadaný výraz: Rut 1,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji.

1

mail   print   facebook   twitter