Hľadaný výraz: Rim 9,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu,

1

mail   print   facebook   twitter