Hľadaný výraz: Rim 8,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.

1

mail   print   facebook   twitter