Hľadaný výraz: Rim 8,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,

1

mail   print   facebook   twitter