Hľadaný výraz: Rim 8,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“

1

mail   print   facebook   twitter