Hľadaný výraz: Rim 8,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!

1

mail   print   facebook   twitter