Hľadaný výraz: Rim 8,28-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. 29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

1

mail   print   facebook   twitter