Hľadaný výraz: Rim 8,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.

1

mail   print   facebook   twitter