Hľadaný výraz: Rim 8,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

1

mail   print   facebook   twitter