Hľadaný výraz: Rim 8,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

1

mail   print   facebook   twitter