Hľadaný výraz: Rim 7,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť; lebo bez zákona bol hriech mŕtvy.

1

mail   print   facebook   twitter