Hľadaný výraz: Rim 7,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon; veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš!“

1

mail   print   facebook   twitter