Hľadaný výraz: Rim 6,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.

1

mail   print   facebook   twitter