Hľadaný výraz: Rim 6,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.

1

mail   print   facebook   twitter