Hľadaný výraz: Rim 6,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti.

1

mail   print   facebook   twitter