Hľadaný výraz: Rim 6,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.

1

mail   print   facebook   twitter