Hľadaný výraz: Rim 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

1

mail   print   facebook   twitter