Hľadaný výraz: Rim 4,7-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 „Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. 8 Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“

1

mail   print   facebook   twitter