Hľadaný výraz: Rim 4,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“

1

mail   print   facebook   twitter