Hľadaný výraz: Rim 4,24-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

1

mail   print   facebook   twitter