Hľadaný výraz: Rim 4,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo.“

1

mail   print   facebook   twitter