Hľadaný výraz: Rim 3,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť.“

1

mail   print   facebook   twitter