Hľadaný výraz: Rim 3,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy

1

mail   print   facebook   twitter