Hľadaný výraz: Rim 3,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci:

1

mail   print   facebook   twitter