Hľadaný výraz: Rim 3,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.

1

mail   print   facebook   twitter