Hľadaný výraz: Rim 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 On odplatí každému podľa jeho skutkov:

1

mail   print   facebook   twitter