Hľadaný výraz: Rim 2,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu,“ ako je napísané.

1

mail   print   facebook   twitter