Hľadaný výraz: Rim 2,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom.

1

mail   print   facebook   twitter