Hľadaný výraz: Rim 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.

1

mail   print   facebook   twitter