Hľadaný výraz: Rim 16,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi.

1

mail   print   facebook   twitter