Hľadaný výraz: Rim 15,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“

1

mail   print   facebook   twitter